Kontakt

Direktorat, Müggelseedamm 310, 12587 Berlin
Funktion Name E-Mail Telefon Fax
Direktor a.i. Prof. Dr. Mark Gessner gessner@igb-berlin.de (033082) 699 0  
Referentin Direktor: Dr. Ina Severin severin@igb-berlin.de (030) 64 181 648  
Stellvertreter a.i.: Dr. Thomas Mehner mehner@igb-berlin.de (030) 64 181 613 (030) 64 181 663
Sekretariat: Constanze Wiechert co@igb-berlin.de (030) 64 181 602  
Verwaltungsleitung: Alina Hain hain@igb-berlin.de (030) 64181 603  
Öffentlichkeitsarbeit: Angelina Tittmann tittmann@igb-berlin.de (030) 64 181 631  
Abteilung 1, Ökohydrologie, Müggelseedamm 310, 12587 Berlin
Funktion Name E-Mail Telefon Fax
Abteilungsleiter: Prof. Dr. Gunnar Nützmann nuetzmann@igb-berlin (030) 64 181 661 (030) 64 181 663
Stellvertreter: Dr. Franz Hölker hoelker@igb-berlin.de (030) 64 181 665 (030) 64 181 663
Sekretariat: Stefanie Burkert burkert@igb-berlin.de (030) 64 181 662 (030) 64 181 663
Abteilung 2, Ökosystemforschung, Müggelseedamm 301, 12587 Berlin
Funktion Name E-Mail Telefon Fax
Abteilungsleiterin: Prof. Dr. Rita Adrian adrian@igb-berlin.de (030) 64 181 680 (030) 64 181 682
Sekretariat: Katrin Lehmann lehmann@igb-berlin.de (030) 64 181 681 (030) 64 181 682
Abteilung 3, Experimentelle Limnologie , Alte Fischerhütte2, 16775 Stechlin/OT Neuglobsow
Funktion Name E-Mail Telefon Fax
Abteilungsleiter: Prof. Dr. Mark Gessner gessner@igb-berlin.de (033082) 699 0 (033082) 699 17
Stellvertreter: Dr. Peter Casper pc@igb-berlin.de (033082) 699 29 (033082) 699 17
Sekretariat: Edith Tesch tesch@igb-berlin.de (033082) 699 0 (033082) 699 17
Abteilung 4, Biologie und Ökologie der Fische, Müggelseedamm 310, 12587 Berlin
Funktion Name E-Mail Telefon Fax
Abteilungsleiter: Prof. Dr. Jens Krause j.krause@igb-berlin.de (030) 64 181 610  
Stellvertreter: PD. Dr. Thomas Mehner mehner@igb-berlin.de (030) 64 181 613  
Sekretariat: Susanne Joop susanne.joop@igb-berlin.de (030) 64181 611  
Abteilung 5, Ökophysiologie und Aquakultur, Müggelseedamm 310, 12587 Berlin
Funktion Name E-Mail Telefon Fax
Abteilungsleiter: Prof. Dr. Werner Kloas werner.kloas@igb-berlin.de (030) 64 181 630 (030) 64 181 799
Stellvetreter: Dr.Thomas Meinelt meinelt@igb-berlin.de (030) 64 181 640 (030) 64 181 682
Sekretariat: Stefanie Burkert burkert@igb-berlin.de (030) 64 181 662 (030) 64 181 663
Abteilung 6, Chemische Analytik und Biogeochemie, Müggelseedamm 301, 12587 Berlin
Funktion Name E-Mail Telefon Fax
Leiter: Dr. Jörg Gelbrecht gelbr@igb-berlin.de (030) 64 181 730 (030) 64 181 682
Stellvertreter: Dr. Michael Hupfer hupfer@igb-berlin.de (030) 64 181 605
Sekretariat: Katrin Lehmann lehmann@igb-berlin.de (030) 64 181 681
Bibliothek, Müggelseedamm 310, 12587 Berlin
Funktion Name E-Mail Telefon Fax
Leiterin: Lydia Koglin koglin@igb-berlin.de (030) 64 181 655 (030) 64 181 676
Stellvertreterin: Ute Hentschel hentschel@igb-berlin.de (030) 64 181 656 (030) 64 181 676
Informatik, Müggelseedamm 310, 12587 Berlin
Funktion Name E-Mail Telefon Fax
Leiter: Enrico Willenbücher willenbuecher@igb-berlin.de (030) 64 181 652 (030) 64 181 600
Stellvertreter: Astrid Voss
Christian Baal
voss@igb-berlin.de
baal@igb-berlin.de
(030) 64 181 651
(030) 64 181 649
(030) 64 181 600