short news

Nowa analiza: Dane satelitarne potwierdzają masowy zakwit glonów w Odrze

Dane satelitarne potwierdzają masowy zakwit glonów. Eksperci z Brockmann Consult (firma zajmująca się analizą danych środowiskowych z Hamburga), w ścisłej współpracy z Instytutem Ekologii Słodkowodnej i Rybactwa Śródlądowego Leibniza (IGB) oraz grupy badawczej zajmującej się teledetekcją satelitarną na Uniwersytecie w Lipsku, przetworzyli surowe dane satelitarne z europejskiego satelity Sentinel 2 i wykorzystali je do obliczenia stężenia chlorofilu, które służy jako wskaźnik zakwitów glonów.

© Brockmann Consult | Grafika może być wykorzystywana zarówno do celów dziennikarskich, jak i niekomercyjnych pod warunkiem podania informacji o prawach autorskich.

Satelita Sentinel 2 posiada czujnik optyczny, za pomocą którego można określić kolor wody i wywnioskować, jakie substancje nadające kolor znajdują się w wodzie. Barwniki takie jak chlorofil w glonach zmieniają padające światło słoneczne, a czujnik w satelicie może odnotować tę zmianę. W ten sposób można wykryć i prześledzić pojawienie się nietypowo wysokiego stężenia glonów.

W pierwszej analizie zbadano trzy wybrane okresy, teraz uzupełniono wcześniejsze dane: Na wykresie przedstawiono 15 profili stężeń chlorofilu w Odrze w okresie od lipca do sierpnia. Żółtawe zabarwienie wskazuje na szczególnie wysokie stężenie chlorofilu.

Na wykresach widać, że w drugiej połowie lipca stężenie w całym biegu rzeki było jeszcze na średnim poziomie, natomiast w górnym biegu w okolicach miasta Opole wartości były już podwyższone (19-20 lipca 2022). Następnie na początku sierpnia (3-4 sierpnia 2022) nastąpił nagły wzrost stężenia chlorofilu na poziomie Wrocławia. Na podstawie tych danych nie można jeszcze jednoznacznie ocenić, czy oba zakwity glonów są bezpośrednio powiązane. Widać jednak wyraźnie bardzo szybkie rozprzestrzenianie się zakwitu, który objął w ciągu tygodnia (10-11 sierpnia 2022 r.) prawie całą Odrę. W kolejnych dwóch tygodniach stężenie chlorofilu ponownie się zmniejszyło. Dopiero pod koniec sierpnia (25-26 sierpnia 2022) wartości ponownie osiągnęły średni poziom z początku lipca.

Dane satelitarne mają duży potencjał, aby przyczynić się do dalszego wyjaśniania katastrofy na Odrze. Nowe wyniki pomagają lepiej zrozumieć pojawienie i rozprzestrzenianie się toksycznego zakwitu glonów oraz zawęzić jego pochodzenie przestrzennie i czasowo. W tym celu, dane satelitarne sa łączone z danymi z monitoringu oraz wynikami analiz próbek wody, które są również dostępne od momentu wystąpienia katastrofy ekologicznej. Analizy te będą kontynuowane.

 

Osoba kontaktowa w sprawie analizy zdjęć satelitarnych:

 

Kerstin Stelzer, Head of Geoinformation Services, Brockmann Consult GmbH

Telefon: +49 (0) 40 696 389 – 307

E-Mail: kerstin.stelzer@brockmann-consult.de

Contact person

Justyna Wolinska

Programme Area Speaker
Research group
Disease Evolutionary Ecology

Tobias Goldhammer

Programme Area Speaker
Research group
Nutrient Cycles and Chemical Analytics
Downloads

Share page