Kolloquium

Doctoral Colloquium Presentations

Online | 13:30-14:30
12. Aug.
12. August 2021 | 13:30 Uhr
Online
Kolloquium

Doctoral Colloquium Presentations

IGB doctoral candidates SvenTobias-Hunefeldt and Doris Ilicic present their research

Sven Tobias-Hunefeldt: tba

Doris Ilicic: tba

 

Hosts: Kirsten Pohlmann, Franz Hölker

 

Ansprechpersonen

Doris Ilicic

Doktorand*in
Forschungsgruppe
Aquatische mikrobielle Ökologie

Seite teilen